Thermografie & nazicht voor keuring

Thermografie

Thermografie is een techniek waarbij met behulp van een infraroodcamera temperaturen in installaties zichtbaar gemaakt worden en kunnen worden vastgelegd. Deze temperatuurbeelden zijn opgebouwd uit kleuren, die de afzonderlijke temperaturen weergeven.

Het doel van thermografie in de elektrische installaties is het opsporen van ongewenste warmtebronnen. Deze warmtebronnen kunnen ontstaan door:

  • onvoldoende koeling;
  • overbelasting;
  • overgangsweerstanden als gevolg van slechte verbindingen.

 

Ook kan thermografie als controle gebruikt worden om:

  • een scheve belasting in een 3-fasesysteem te ontdekken;
  • referentiepunten vast te leggen;
  • nul meting.

 

Thermografie is er niet op gericht om met een hoge nauwkeurigheid absolute temperaturen vast te leggen. Het gaat veel meer om een indicatie van de bedrijfstemperaturen en om relatieve temperatuurverschillen. Het blijven echter momentopnamen die met name afhankelijk zijn van de belasting. Het periodiek uitvoeren van thermografie strekt dus tot aanbeveling.

Het ligt voor de hand dat het periodiek uitvoeren van thermografie een gunstig effect heeft op de brandveiligheid. Maar ook op het terrein van de bedrijfscontinuïteit valt veel winst te boeken. De maximale bedrijfstemperatuur van veel installatie- en schakelmateriaal ligt rond 40 à 50°C. Hogere temperaturen leiden meestal tot versnelde veroudering van componenten en/of storingen waardoor stagnatie van de productie kan ontstaan.

 

Vroegtijdige detectie door thermo grafisch onderzoek = veilig

Vroegtijdige detectie door thermo grafisch onderzoek = kostenefficiënt

 

 

Nazicht voor keuring

De keuring van een elektrische installatie is verplicht om de 5 jaar. Wij kunnen jullie helpen om een bestaande installatie binnen een comfortabel budget in orde te zetten. We maken gebruik van een kabelberekeningsprogramma welke tevens SELECTIVITEIT zal toepassen. Aanpakken van de lijst met uitwendige invloed factoren hoort hierbij. Tevens kunnen wij een rapport op maken van jullie noodverlichting.