Elektrische schema's, kabelberekeningen & bordenbouw

Elektrische schema’s

De wet verplicht ons een meerdraadschema te maken. Daarom maken wij voor u accurate tekeningen van uw volledige installatie en gebruiken deze dan bij het plaatsen van de installaties. Wij maken de tekeningen op de computer, dit maakt het makkelijker om het op te slaan, aan te passen en te consulteren. Men kan zelfs in de meeste gevallen de tekening koppelen aan een databank. Ook als u zelf geen tekenprogramma hebt staan kan u deze plannen openen aangezien we deze kunnen aanleveren in PDF formaat.

 

 

Kabelberekeningen

Wij berekenen voor u de sterkstroomkabels in elektrotechnische installaties zoals in de procesindustrie, gebouw- en openbare verlichting. In de elektrotechnische installaties speelt de kabelberekening met de bijbehorende kortsluitstroomaspecten, spanningsverlies en de keuze van de beveiligingstoestellen een belangrijke rol. Dit is dan ook zeer belangrijk, want bij het berekenen van kabels worden nogal eens fouten gemaakt. Het gevolg hiervan is dat onjuiste kabels worden gekozen en daardoor overbelast raken. Het is dus van belang dat de juiste stappen worden gevolgd bij het berekenen van kabels. Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk is het helaas wel eens anders.

 

 

Bordenbouw

Na samenspraak met de klant aangaande de noden kunnen wij volgende borden aanbieden:

  • Vermogen verdeelborden
  • Sturingsborden
  • Werfborden
  • Databorden

 

Een op maat gemaakt bord met de nodige schema’s en labeling.

 

Kunnen tevens geplaatst en aangesloten worden.

 

Wijzigingen in bestaande borden ter plaatse kunnen ook uitgevoerd worden.